Skip to content

Zorgverzekeringen

De nieuwe zorgverzekeringpremies voor 2017 zijn weer bekend. Uw verzekeraar zal u hierover hebben geïnformeerd.

Wij krijgen regelmatig de vraag van onze leden of de bijdrage voor de hydrotherapie ook door de zorgverzekeraar vergoedt wordt.

Die vraag kunnen wij echter niet beantwoorden, want dat is afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering bij uw verzekeraar. En de aanvullende verzekeringen kunnen qua dekking  per verzekeraar verschillen. Zo zijn er ook verzekeraars die de contributie van patiëntenverenigingen vergoeden.

Misschien is het voor u een goed moment om uw verzekeringsvoorwaarden op dit punt nog eens na te zien. Er zijn via de website vele vergelijkingen te maken over zorgverzekeringen. Bij de verschillende verzekeraars worden soms verschillende termen gebruikt. Zo zien we de formulering therapie via patiëntenvereniging, groepstherapie voor reumapatiënten, en groepsoefentherapie bijvoorbeeld gebruikt worden. Voor de contributie zien we termen als : contributies patiëntenverenigingen, bijdrage lidmaatschap patiëntenverenigingen en vergoeding lidmaatschap patiëntenverenigingen. Als u gaat googelen dan is het handig dat u hier rekening mee houdt.

Back To Top