Skip to content

Wijziging privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing (AVG). Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij hebben op onze website daarom een privacyverklaring opgenomen. In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we nodig hebben en wat we er mee doen.

 Kort samengevat:

Welke: We hebben bepaalde persoonsgegevens  van u nodig omdat u lid bent van onze vereniging.

Wat doen we ermee:  We gebruiken uw persoonsgegevens voor de registratie van uw lidmaatschap  en voor uw deelname aan verenigingsactiviteiten.

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren over onze verenigingsactiviteiten maken we gebruik van e-mail en een verenigingsmagazine. We gaan zeer zorgvuldig om met het gebruik van fotomateriaal van onze leden. Gebruik van fotomateriaal bij groepsverenigingsactiviteiten wordt altijd met de groep afgestemd. Individueel fotomateriaal voor verenigingsactiviteiten wordt ook vooraf met de betrokkene afgestemd.

Wij maken geen gebruik van cookies, verkopen uw gegevens niet aan derden en zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden.

Wanneer u vragen heeft die niet in de privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen we dat graag van u.  U kunt hiervoor een e-mail sturen naar ledenadministratie@rpv-groningen.nl

Back To Top