Ga naar hoofdinhoud

Themabijeenkomsten

Onderstaande geplande bijeenkomsten voor 2022 zijn geannuleerd.

Themabijeenkomst Positieve gezondheid 

Een betekenisvol leven is bij een chronische ziekte erg belangrijk. Het blijkt dat mensen met een chronische ziekte zoals reuma niet alleen bezig zijn met hun lichamelijke gezondheid, maar dat een betekenisvol leven eigenlijk veel belangrijker is.

Het gaat er in dit geval om dat mensen het vermogen hebben om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk daarin de eigen regie te voeren. Het gaat erom hoe je met veranderende omstandigheden omgaat.
Veel zorgorganisaties en zorgverleners in Groningen, Friesland en Drenthe zijn actief bezig met Positieve Gezondheid. Denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, sociale teams en GGD’s

Positieve gezondheid omvat zes pijlers die allemaal even belangrijk zijn:

1.            lichaamsfuncties; ik voel me gezond en fit

2.            mentaal welbevinden; ik voel me vrolijk

3.            zingeving; ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

4.            kwaliteit van leven; ik geniet van mijn leven

5.            meedoen; ik heb goed contact met anderen

6.            dagelijks functioneren; ik kan goed voor mezelf zorgen

 

Leden kunnen zich heel gemakkelijk aanmelden via uw eigen “Mijn RPV Account”. Niet leden kunnen zich aanmelden door onderstaande button aan te klikken en het formulier in te vullen.

 

[aanmeldknop]

 

Themabijeenkomst ‘Reuma en alles wat u dagelijks beweegt’ 

 

 

 

 

[aanmeldknop]

 

Back To Top