Skip to content

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 21 april a.s. wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De agenda wordt in het eerstvolgende verenigingsblad opgenomen. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Back To Top