Skip to content

Verslag ALV 23 april 2015

Ook hebben we gekeken naar de speerpunten die we ons ten doel hadden gesteld. Maar ook is er vooruit gekeken. Zijn we op de goede weg, doen we de juiste dingen die onze leden van een hedendaagse patiëntenvereniging verwachten. Hoe bereiken we de jongere leden op de juiste wijze. Onze ledenenquête geeft daar maar een beperkt antwoord op, omdat de respons onvoldoende was.

We hebben afgesproken dat we op korte termijn met onze bestuursmedewerkers en overige vrijwilligers een bijeenkomst organiseren, waar we met elkaar van gedachten gaan wisselen over dit soort thema’s.

Verder hebben we van 4 bestuursleden afscheid genomen. Zij hebben zich met veel energie ingezet  om de taken van de vereniging uit te voeren. Gelukkig hebben we ook 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.

We hebben met elkaar gedeeld, dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te enthousiasmeren voor deze taak. Dat is een ontwikkeling die al vele jaren gaande is. Wij stellen ons daar op in door met een kleiner aantal bestuursleden verder te gaan en door meer bestuursmedewerkers te werven. Het voordeel voor de bestuursmedewerkers is dat ze minder verplichtingen hebben dan een bestuurslid en meer onderling kunnen verdelen. Op deze wijze willen we het bestuur goed laten ondersteunen bij de taken die uitgevoerd moeten worden.

Na het officiële gedeelte hebben we een interessante lezing bij kunnen wonen van C. Stolk, bekend van het programma van RTV Noord, “Strunen met Stolk”. De heer Stolk heeft mooie beelden laten zien van onze provincie, waar de aanwezigen zich gesterkt voelden in hun gevoel trots op Groningen te mogen zijn.

Back To Top