Skip to content

RPV Groningen start 2016 met nieuw elan!

Vanaf 1 januari 2016 heeft RPV Groningen een nieuwe locatie aan de Merwedestraat 1a in Groningen in gebruik genomen. De verhuizing is een onderdeel van de vernieuwingsaanpak die de reumapatiëntenvereniging uitvoert. Vanuit vier regio’s wil de RPV dicht bij haar leden staan.

Uit onderzoek is gebleken dat de leden het belang van een patiëntenvereniging ook anno 2016 nog zien en goed weten te waarderen. Er is veel informatie over de ziekte via internet te verkrijgen, maar de leden vinden het onderlinge contact ook nog steeds belangrijk. Daarvoor moet wel worden ingespeeld op de wensen van de jongere leden. De traditionele aanpak met soosbijeenkomsten en een enkele lezing per jaar volstaat niet meer.

RPV Groningen speelt hier op in door regionale inloop(thema)bijeenkomsten te organiseren met interessante onderwerpen. Verder wordt een activiteitencommissie ingesteld die een activiteiten jaarplan voorbereid. Dit plan wordt via de website, facebook , het verenigingsblad en nieuwsbrieven onder de aandacht van de leden gebracht.

Een enthousiaste groep betrokken vrijwilligers steunt het bestuur in deze nieuwe en verfrissende aanpak. Geen vaste verplichtingen meer, veel ad hoc ondersteuning verlenen en als denktank fungeren voor het bestuur. Dat is de lijn die de vrijwilligers voor ogen staat.Het bestuur is erg blij dat de vereniging ook in 2016 nog springlevend is en met dit elan het nieuwe jaar in gaat. De RPV wil voor alle leeftijdsgroepen iets betekenen, dus volg ons op facebook, onze website en via ons verenigingsblad.

Back To Top