Skip to content

Reumapatiëntenvereniging Groningen stopt na 44 jaar

De leden van de Reumapatiëntenvereniging (RPV Groningen) hebben het voorstel van het Bestuur om de vereniging op te heffen unaniem gesteund.
RPV Groningen is in 1979 opgericht met als doel werkzaam te zijn in het belang van mensen met reumatische aandoeningen in de ruimste zin van het woord.
De vereniging heeft bloeiende tijden gekend, met een groei tot bijna 1.000 leden, die konden meedoen aan allerlei beweeg-en creatieve activiteiten, maar ook aan reuma gerelateerde voorlichtingsbijeenkomsten.

De afgelopen jaren werd het steeds lastiger om vrijwilligers te enthousiasmeren voor een taak binnen de vereniging. Deze trend  tekende zich steeds sterker af bij de invulling van bestuursleden, maar ook voor de ondersteuning van het bestuur bij de organisatie van de verenigingsactiviteiten en de hydrotherapie. Ook het tekort aan fysio- en oefentherapeuten om de groepen hydro deelnemers te begeleiden werd steeds nijpender.

Bovendien werden we geconfronteerd met een wijziging van het beleid van ReumaNederland om lokale patiëntenverenigingen niet langer te subsidiëren. Wij hebben derhalve moeten constateren dat een vereniging op deze basis niet langer levensvatbaar is.

Gelukkig hebben we de organisatie van de Hydrotherapie weten over te dragen aan enkele lokale therapiepraktijken resp. lokale zwembaden, zodat het aanbod van hydrotherapie voor mensen met reumatische aandoeningen geborgd blijft.

In het najaar 2023 zal er voor de leden nog een afscheidsbijeenkomst worden georganiseerd.

Back To Top