Skip to content

Doel van vereniging

Missie

Onze missie is om als locale reumapatiëntenvereniging een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma te bereiken. We doen dit door goede voorlichting te geven, door de mensen deel te laten nemen aan beweegactiviteiten (w.o. hydrotherapie) en door het organiseren van activiteiten die het welzijnsgevoel vergroten.

Visie

We streven er naar dat iedere reumapatiënt in ons verzorgingsgebied ons weet te vinden, het belang inziet van het lidmaatschap van onze vereniging en via dit lidmaatschap als ervaringsdeskundige mede een bijdrage levert aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma.

Doelstellingen

Om hierin te kunnen slagen hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • We willen onderdeel zijn van een sterke landelijke reumabeweging die de belangen behartigt van mensen met reuma bij overheid en zorgverzekeraars. Het reumafonds is een landelijke stichting en financier van wetenschappelijk onderzoek. Zij ondersteunt activiteiten van locale verenigingen met subsidies.
  • We onderhouden contacten met deskundigen en professionals o.a. in gezondheidscentra en ziekenhuizen binnen ons werkgebied.
  • We organiseren bijeenkomsten met onze leden om vast te stellen wat er onder de mensen leeft om hierop adequaat in te kunnen spelen.
  • We verhogen het welzijnsgevoel van onze leden door het organiseren van activiteiten. Dit zijn zowel beweegactiviteiten ( w.o. Hydro) als lotgenotencontact. Ook worden uitstapjes en vakantiereizen georganiseerd. Het aanbieden van deze activiteiten tegen betaalbare prijzen is speerpunt van ons beleid.
  • We informeren en zoeken contact met de leden op laagdrempelige en aansprekende wijze. Hiervoor gebruiken we zowel de oude media (het verenigingsblad) als de nieuwe media (e-mail, website, facebook/twitter, app).
  • We houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen bij op het gebied van reuma. We informeren de leden over deze ontwikkelingen.
Back To Top