Skip to content

Hydrotherapie op alle locaties (weer opgeschort)

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om de oplopende aantallen coronabesmettingen een halt toe te roepen. Wij weten hoe belangrijk deze beweegactiviteit voor al onze deelnemers is, maar onder de huidige omstandigheden vinden wij het niet verantwoord om de activiteit uit te oefenen. Pas als het besmettingsrisico tot een acceptabel niveau is afgenomen, is een herstart weer te overwegen.

Wij hebben daarom besloten om de Hydrotherapie met onmiddellijke ingang tot nader order te stoppen.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Back To Top