Skip to content

Gevolgen coronavirus voor onze activiteiten


De rijksoverheid heeft de richtlijnen om besmetting met het virus tegen te gaan verlengd tot 28 april en een aantal tot 1 juni. Onderzoekers denken dat het virus extra gevaarlijk is voor ouderen en mensen die al een andere ziekte hebben. Uitgaande van dit gegeven en de opgelegde richtlijnen hebben wij als bestuur een aantal activiteiten voor de komende maanden moeten schrappen.
Inloopbijeenkomsten stopgezet
Alle inloopbijeenkomsten in Groningen, Delfzijl en Veendam zijn tot nadere aankondiging stopgezet. Wij houden u op de hoogte wanneer deze weer hervat gaan worden.
Themabijeenkomst Positieve Gezondheid op 8 mei geannuleerd
De op 8 mei geplande themabijeenkomst Positieve Gezondheid met aansluitend het programmaonderdeel ALV is afgelast. We zullen op basis van de ontwikkelingen bezien wanneer het verantwoord is om een nieuwe datum te plannen.
Middagtocht naar Joure
De jaarlijkse middagtocht op 16 september is afgelast en wordt doorgeschoven naar het programma van 2021.

Back To Top