Skip to content

De missie van RPV Groningen is om als locale reumapatiëntenvereniging een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma te bereiken. We willen dat bereiken door:

Op te komen voor de collectieve belangen van mensen met reuma bij overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners.
Individuele mensen te ondersteunen hun leven optimaal vorm te geven door goede voorlichting, informatie, lotgenotencontact aan te bieden.
De leden de mogelijkheid te bieden voor deelname aan beweegactiviteiten w.o. hydrotherapie.
Ons in te zetten voor een sterke landelijke reumabeweging, samen met reumapatiëntenverenigingen en andere relevante organisaties.

Back To Top