skip to Main Content

Bestuursmedewerkers gevraagd

Onze vereniging zoekt vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij hun taak. De werkzaamheden kunnen heel divers zijn b.v. ondersteuning websitebeheer, verzorgen van informatiebijeenkomsten voor onze leden, ondersteuning bij ons verenigingsblad, activiteitenbegeleiding etc.   Wij zoeken meerdere vrijwilligers die op afroep…

Lees Meer

Verslag ALV 23 april 2015

Op donderdag 23 april j.l. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er is teruggekeken op onze inzet die we het afgelopen jaar hebben geleverd . Ook hebben we gekeken naar de speerpunten die we ons ten doel hadden gesteld. Maar…

Lees Meer
Back To Top
X