Skip to content

Belastingvoordeel 2016: laat geen geld liggen

Leven met een handicap of ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee.

Bij Ieder(in) wordt u informatie  aangeboden . De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was het definitieve online aangifteprogramma voor het jaar 2016 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven. Voor meer informatie, kijk op www.meerkosten.nl  of www.laatgeengeldliggen.nl en klik op Belastingvoordeel.

Back To Top