Skip to content

De gegevens die voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden geagendeerd, staan uiterlijk 2 weken voor de vergadering op de website.

Vergadering april 2017

  • Concept verslag vergadering 21 april 2016

Vergadering 23 april 2016

  • Agenda
  • Verslag vergadering 23 april 2015
  • Jaarverslag 2015
Back To Top