Skip to content

Algemene ledenvergadering

In verband met de coronamaatregelen hebben we in 2020 geen fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen houden. Omdat het niet aannemelijk is dat we op korte termijn wel weer een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren gaan we dit jaar een schriftelijke vergaderronde houden voor een ALV op 21 mei 2021. Wij sturen onze leden 16 april per mail een vergaderset toe.  Vragen over de agenda en de bijbehorende stukken kunnen binnen 7 dagen na ontvangst van de stukken aan ons worden gemaild. Wij geven per mail een reactie op de gestelde vragen.

Leden die niet beschikken over een mailadres en de vergaderset wel willen ontvangen, kunnen ons in de week van 14 t/m 16 april telefonisch benaderen om toezending van de stukken per post. De vragen en de antwoorden worden dan per post aan deze aanvragers gestuurd. Wij denken dat we op deze bijzondere wijze jullie van informatie die we gewend zijn in een algemene ledenvergadering met elkaar te delen. Wij hopen dat de resultaten van het vaccinatieproces de komende maanden gaan blijken en dat er weer ruimte komt om elkaar te ontmoeten. Blijf Gezond!

Back To Top