Skip to content

Algemene Ledenvergadering met proeverij

RPV Groningen heeft op 20 april haar jaarlijkse algemene ledenvergadering  gehouden. Een vergadering die dit jaar niet alleen in het zakelijke teken stond, maar omlijst werd door een lezing van Birgit Flüg uit Stitswerd. Birgit is “Kok aan huis”, is ervaringsdeskundige op het gebied van reuma, is lid van onze vereniging en heeft haar inzichten en opvattingen over voeding en de effecten van voeding op reuma met ons gedeeld.
De aanwezigen konden tijdens de proeverij genieten van de lekkere hapjes die Birgit had klaargemaakt.
Het informele deel van de bijeenkomst werd afgewisseld met het formele deel van de vergadering. De voorzitter memoreerde dat het de eerste maal was dat alle vergaderstukken voor de leden digitaal op de website te benaderen waren. Deze aanpak is erg efficiënt voor de organisatie. De voorzitter beperkte zich daarom tot een korte toelichting op het afgelopen jaar. Nadat de kascommissie haar bevindingen aan de leden had gerapporteerd, werd het bestuur decharge  verleend voor het gevoerde beleid, werden de jaarrekening 2016 en de begroting 2017  goedgekeurd. Tot slot werd Ina Kleinsmit gekozen voor een nieuwe periode als bestuurslid.
Het was een interessante informele bijeenkomst die door de aanwezigen goed werd gewaardeerd.

   

Back To Top