Skip to content

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 MET AANSLUITEND EEN PRESENTATIE OVER PGOs

Op vrijdag 17 mei a.s. houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bent u geïnteresseerd in de vergaderstukken van deze vergadering dan kunt u deze via de volgende links bereiken.

Algemene Ledenvergadering 2019

RPV verslag jaarvergadering 20 april 2018

Jaarverslag 2018 bestuursverslag + jaarrekening

Begroting 2019 ALV

Bent u van plan om deze bijeenkomst te bezoeken, dan is aanmelding voor 10 mei a.s. noodzakelijk. Bij voorkeur via deze website of per mail activiteitencommissie@rpv-groningen.nl

Aansluitend wordt een presentatie gegeven over de ontwikkeling van Persoonlijke gezondheidsomgevingen ( PGOs). Is dat een onderwerp waar u meer over wilt weten? Esther Metting zal ons op de hoogte brengen over de actualiteit op dit gebied.

Back To Top