Ga naar hoofdinhoud

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hierbij nodigen wij u als lid van onze RPV Groningen uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Datum          : Vrijdag 13 mei 2022

Locatie        : Hotel van der Valk, Borchtsingel 53, 9766 PP Eelderwolde

Tijdstip       : 18.00 -20.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur

N.B.: er wordt tijdens de vergadering een broodjesbuffet geserveerd. In verband met de catering dient u zich uiterlijk 7 mei 2022 per mail aan te melden voor deze ALV via secretaris@rpv-groningen.nl

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur  

A G E N D A

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Reactie op de schriftelijke vergaderronde van de ledenvergadering van 21 mei 2021.
 4. Presentatie koersontwikkelingen ReumaNederland
 5. Jaarverslag 2021, klik hier voor de bijlage
  1. Presentatie jaarcijfers 2021
  2. Verslag kascommissie
  3. Decharge bestuur
  4. Goedkeuring jaarverslag 2021
  5. Benoeming kascommissie 2022
 6. Goedkeuren begroting 2022, klik hier voor de bijlage
 7. Bestuursverkiezing:
  1. de heer Dieterman is aftredend en herkiesbaar
 8. Rondvraag en sluiting

Back To Top