skip to Main Content

Leuke en gezellige activiteiten

We organiseren jaarlijks een aantal leuke en gezellige activiteiten voor onze leden.
Het programma voor 2018 ziet er als volgt uit.

Uw  pronkstukken tussen Kunst en Kitsch nader bekeken en algemene ledenvergadering

Op vrijdag 20 april zal Erik Boerma van Boerma’s Antiekhoeve uit Uithuizen aanwezig zijn in Best Western Hotel Restaurant Aduard. Hij zal u iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van zijn bedrijf en niet te vergeten hij is aanwezig om uw pronkstukken eens nader te bekijken. De RPV organiseert daarmee haar eigen Tussen Kunst en Kitsch. Heeft u altijd al willen weten of die mooie schaal of dat mooie schilderij waarde heeft, dan is dit uw kans! Neem het mee om te laten bekijken.

Op deze middag is er ook kort ruimte voor de bespreking van de jaarstukken vanuit het bestuur. De agenda hiervan ziet er als volgt uit:

A G E N D A

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag van de ledenvergadering van 20 april 2017
  4. Jaarverslag 2017: w.o. verslag kascommissie en benoeming commissie 2018, decharge bestuur
  5. Begroting 2018
  6. Bestuursverkiezing, de heer W. Dieterman is aftredend en herkiesbaar
  7. Rondvraag en sluiting

Wat: Uw pronkstukken tussen Kunst en Kitsch nader bekeken en algemene ledenvergadering

Wanneer: Vrijdag 20 april 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur

Waar: Best Western Hotel Restaurant Aduard, Friesestraatweg 13, 9831 TB Aduard

Kosten: Geen

Opgeven: Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of 06-51287731.

Middagtocht per bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen

Ook dit jaar organiseren we weer een gezellig uitstapje met de bus!
Heeft u wel eens aan de schandpaal gestaan? Een cel van binnen gezien? Op de stoel van de rechter gezeten? In het Gevangenismuseum kan het allemaal. Misdaad en straf zijn van alle tijden, maar de manier waarop we straffen is door de eeuwen heen sterk veranderd. Hier ontdekken we alles over misdaad en straf in Nederland vanaf 1600 tot en met nu. Het museum is gevestigd in een van de oude dwanggestichten die in 1823 door de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen zijn gebouwd voor bedelaars en landlopers. Veenhuizen is een bijzonder dorp met een wonderlijke geschiedenis, meer dan honderd rijksmonumenten en vijf gevangenissen die nog steeds in gebruik zijn.
De middagtocht wordt uiteraard afgesloten met een gezellig etentje!

Wat: Middagtocht per bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen

Wanneer: Woensdag 12 september 12.45u-20.00u, inclusief busvervoer en diner!

Opstapplaats: wordt nog nader bekend gemaakt

Kosten: € 27,50 p.p.

Opgeven: Jessica Donker, activiteitencommissie@rpv-groningen.nl (bij voorkeur per mail) of 06-51287731.

 

Fontana Resort Bad Nieuweschans 

Leden van onze vereniging kunnen op vertoon van de ledenpas het gehele jaar naar eigen keuze van maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen, herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie) en alleen voor een dagentree een korting van 10% op de toegangsprijs ontvangen.
Daarnaast organiseren we ook 2 dagen waarop we elkaar kunnen ontmoeten! Op 26 mei en 10 november kunt u met een bijdrage vanuit de RPV naar Fontana Nieuweschans.

Wat: Fontana Resort Bad Nieuweschans

Wanneer: Zaterdag 26 mei en zaterdag 10 november

Waar: Fontana Resort Bad Nieuweschans

Kosten: Afhankelijk van de individuele pakketkeuze, met een bijdrage RPV van € 13,50 per lid

Opgeven: Erik Bruining, e-mail vijftigmin@hotmail.com  of via tel. 06 44790890.

                                             

Back To Top
X